Боловсрол (Education)

Блогийнхаа энэ хэсэгт тѳдийгѳѳс ѳдий хүртэл сурч мэдсэн мѳн ѳѳрийнхѳѳ хобби болгон хѳгжүүлж байгаа гадаад хэлний тухай болоод бизнесийн тухай мэдээ мэдээллээс хүргэж байхаар зорилоо. Шинээр сурах тусам ѳѳрийн минь ѳчүүхэн нэгэн гэдгийг сануулж байдаг энэ мэдлэгийн далай дуусашгүй мэт.
Номын цагаан буян үргэлж дэлгэрч байх болтугай.

Advertisements